• اشتراک
کتاب پرتویی از اسرار نماز نوشته م‍ح‍س‍ن‌ ق‍رائ‍ت‍ی‌
پ‍رت‍وی‌ از اس‍رار ن‍م‍از :
سرشناسه :ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :پ‍رت‍وی‌ از اس‍رار ن‍م‍از ‏‫/ م‍ح‍س‍ن‌ ق‍رائ‍ت‍ی‌.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ درس‍ه‍ایی‌ از ق‍رآن‌‏‫،1380.‏
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏‏255 ص.‏
‏شابک :‏‫‏‏ ‏‫‎964-5652-11-1
‏موضوع :نماز
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.