• اشتراک
کتاب اسرار آل محمد
‏سرشناسه : س‍ل‍ی‍م‌ب‍ن‌ ق‍ی‍س‌ ه‍لال‍ی‌،‏‫ 2 ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ‏76؟ق‌.‏‬
‏عنوان قراردادی : کتاب سلیم بن قیس الهلالی .فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور : اس‍رار آل‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ل‍ی‍م‌‌‌ب‍ن‌ق‍ی‍س‌ه‍لالی متوفای 76 هجری، اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍دی‍ثی و تاریخی از قرن اول اسلام . [ترجمه] اسماعیل انصاری‌زنجانی‌خ‍وئ‍ی‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دل‍ی‍ل‌ م‍ا‏‫، 1392.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[782] ص.‬: نمونه.
‏شابک : ‏‫‏‫‭978-964-7528-33-7‬‬‬
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫23 قبل از هجرت -‏ 40ق.‏‬ اثبات خلافت
‏موضوع : احادیث شیعه قرن‏‫ 1ق.‏‬
‏موضوع : اسلام تاریخ قرن1 ق. احادیث
‏موضوع : شیعه دفاعیه‌ها و ردیه‌ها متون قدیمی تا قرن 14
‏شناسه افزوده : ان‍ص‍اری‌ زن‍ج‍ان‍ی‌ خ‍وئ‍ی‍ن‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌‏‫، 1312 - 1388.‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏شماره کتابشناسی ملی : 3443540
لینک ثابت این کتاب در کتابخانه ملی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3443540
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.