• اشتراک
قصه های قیامت
‏سرشناسه : اک‍ب‍رپ‍ور، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫1335 -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ی‍ام‍ت‌ / ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اک‍ب‍رپ‍ور.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: ن‍ش‍ر ال‍ف‌‏‫، 1384.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[317] ص.‏‬
‏شابک : ‏‫‬‭‎964-6684-54-8‬4
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎2‎0‎7‎0‎6‎6‎1
آدرس ثابت این کتاب در کتابخانه ملی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2070661
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.