• اشتراک
غدیر فراموشی هرگز
سرشناسه : ح‍ام‍د م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، 1329-
‏عنوان و نام پدیدآور : غ‍دی‍ر؛ ف‍رام‍وش‍ی‌ ه‍رگ‍ز: ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ف‍ارس‍ی‌ خ‍طاب‍ه‌ی غ‍دی‍ر[ح‍ض‍رت‌ م‍ح‍م‍د]/ م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ح‍ام‍دم‍ه‍دوی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ی‍ک‌ م‍ع‍ارف‌ ‏‫‏‏‏، 1384.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏‏‏‏‏79 ص.
‏شابک : ‏‫‏‏‏964-5567-81-5
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌84-33861
آدرس ثابت این کتاب در کتابخانه ملی:
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/770345
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.