• اشتراک
مقاله درباره معرفی نانو تکنولوژی 14 صفحه - تالیف شرکت مبتکران پاک فن
نانوتکنولوژی یا به عبارتی فناوری مادون ریز در دو دهه اخیر پیشرفت هایی را در تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آورده است و به سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشری را تا پایان این قرن دگرگون خواهد کرد، پیش می رود. نانوتکنولوژی ، توانمندی تولید مواد ، ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی واقعی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود ...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1- مقدمه
2- تعریف فناوری نانو از منابع مختلف
2-1- دستکاری کوچکترین اجزاء ماده یا اتم‌ ها
3- نانوتکنولوژی چیست
4- تاریخچه فناوری نانو
5- برخی از رویدادهای مهم تاریخی در شکل گیری فناوری و علوم نانو
6- تقسیم بندی نانو تکنولوژی
6-1- نانو تکنولوژی مرطوب
6-2- نانو تکنولوژی خشک
6-3- نانو تکنولوژی تخمینی ( محاسبه ای )
کد گزارش:NANO027A
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.