• اشتراک
کتاب ادب و نگارش نوشته حسن احمدی گیوی
ادب‌ و ن‍گ‍ارش‌: م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ در ف‍ن‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌:
سرشناسه :اح‍م‍دی‌ گ‍ی‍وی‌، ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور :ادب‌ و ن‍گ‍ارش‌: م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ در ف‍ن‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌، ش‍ی‍وه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، ت‍رج‍م‍ه‌،. ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ اح‍م‍دی‌‌گ‍ی‍وی‌.
‏ ‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ق‍طره‌‏‫، 1378.
‏مشخصات ظاهری  :‏‫344 ص‌.: ج‍دول‌.
‏شابک‏‫978-964-5958-66-2 :
‏موضوع:نویسندگی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.