• اشتراک
امکانات تخصصی نرم افزار نمایشگاه های اتومبیل : امکان ثبت مشخصات کامل خریدار و فروشنده خودرو ثبت مشخصات کامل خودرو ثبت امکانات خودرو ثبت مشخصات کامل قولنامه مشخص نمودن هزینه های برعهده خریدار یا فروشنده ، کمیسیون فروش... مشخص نمودن اسناد تحویلی
نرم افزار حسابداری سازه حساب  ویژه نمایشگاه های اتومبیل  
 • تحت شبکه, قابل نصب بر روی تمامی ویندوزها با کاربری آسان  user friendly 

امکانات تخصصی نرم افزار نمایشگاه های اتومبیل :
 • امکان ثبت مشخصات کامل خریدار و فروشنده خودرو
 • ثبت مشخصات کامل خودرو
 • ثبت امکانات خودرو
 • ثبت مشخصات کامل قولنامه
 • مشخص نمودن هزینه های برعهده خریدار یا فروشنده ، کمیسیون فروش...
 • مشخص نمودن اسناد تحویلی
 • امکان چاپ و گزارش خودروهای موجود در نمایشگاه، خودروهای فروخته شده...
 • جستجو بر اساس نام خودرو ، جستجو بر اساس پلاک قدیم و جدید، شماره شاسی، شماره موتور، فروشنده، خریدار
 • امکان ثبت اسناد امانتی (چک و سفته) دفتر پیگیری (امکان یادآوری موعد تعویض پلاک ، ثبت سند( دفتر اقساط
 • ثبت قولنامه : مبایعه نامه ، اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی
 • مشخص نمودن مدارک ناقص  هرقولنامه
 • امکان شناسایی هوشمندانه اتومبیل هایی که در نمایشگاه سابقه خرید وفروش داشته اند هنگام ثبت قولنامه و دیگر موارد
 • چاپ انواع قولنامه ها بر اساس فرمت اداره ثبت اسناد مبایعه نامه، اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی
 • ثبت کامل سفارش خرید ، شامل : نوع خودرو ، قیمت مورد نظر مشتری ، رنگ دلخواه 
 • امکان جستجو در اتومبیل های سفارش داده شده توسط فروشنده ها بر اساس خواسته های خریداران
 
-    نرم افزار تخصصی شغل خود را از ما بخواهید-    
 • گزارش ترازنامه، سود وزیان، محاسبه و نمایش سود در فاکتور فروش، مایش سابقه فروش یک کالا به یک شخص در فاکتور
 • چاپ چک بانکهای مختلف ، چاپ پشت نویسی چک ، چاپ حواله های انتقالی بانکی
 • دفتر  یادآوری چکها،  اقساط , پیگیری روزانه ,تاریخ تولد مشتریان
 • رأس گیری چکهای دریافتی و پرداختی،  خرید و فروش،  محاسبه اقساط
 
 
 
پکیج نرم افزار*

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.