• اشتراک
آموزش Autocad Civil 3D 2016
بیش از 4 ساعت آموزش مولتی مدیا به صورت محاوره ای مشابه کلاس درس، عماد رضوانی زاده
مروری بر مهمترین عناوین این مجموعه:
نحوه ساخت سورفیس
کار با نقاط
ایجاد مسیر راه یا الاینمنت
نحوه ترسیم پروفایل (خط زمین)
مقطع عرضی (Assembley)
نوار کریدور (Corridor)
ترسیم (Section)
تخمین حجم عملیات خاکی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.