• اشتراک
راهنماشناسی در عرفان حلقه کیهانی تالیف محمود رضا قاسمی
راهنماشناسی در عرفان حلقه کیهانی

سرشناسه                    :           قاسمی، محمودرضا، ‏‫1357 -‏
‏عنوان و نام پدیدآور           :           راهنماشناسی در عرفان حلقه کیهانی/ محمودرضا قاسمی.
‏مشخصات نشر               :           قم: ذکری‏‫، 1395.
‏مشخصات ظاهری            :           ‏‫116ص؛ 5/14 × 5/21 س‌م.
‏ ‏شابک                         :           ‏‫978-600-6041-65-0
‏ ‏موضوع                         :           طاهری، محمدعلی، ‏‫1335 -‏ - نقد و تفسیر
‏موضوع                          :           عرفان حلقه
‏موضوع                          :               *Halqeh mysticism

مختصری در مورد این کتاب:
در عرفان حلقه قائل شده‏اند کار خداوند فقط خلق عالم بوده و برای بقا و پیشبرد امور خلق، حقیقتی به نام شبکه شعور کیهانی خلق شده است که کاگزار خداوند در هستی است. در چنین نگاهی ضمن آنکه جایگاه خداوند در حقیقت جایگاهی تشریفاتی است و خداوند در بقای هستی سهمی ندارد، واسطه فیض الهی در علم، قدرت، و.. این شبکه است نه پیامبر. در این نگاه پیامبر فاقد علم و عصمت خاص بوده زیرا بر سایر انسان ها نیز وحی صورت می گیرد و تنها تفاوت پیامبر با مردم این است که از مباحث وحیانی رمز گشایی کرده است.

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.