• اشتراک
مجموعه هفت جلدی عرفان حلقه تالیف محمود رضا قاسمی
عرفان حلقه مجموعه هفت جلدی شامل موضوعات ذیل است که در صورت خرید دوره کامل آن ، 10 درصد تخفیف در فاکتور فروش به شما تعلق میگرد. 
جلد اول : خداشناسی در عرفان حلقه کیهانی 
جلد دوم: راهنما شناسی در عرفان حلقه کیهانی 
جلد سوم : امام شناسی در عرفان حلقه کیهانی 
جلد چهارم : فرجام شناسی در عرفان حلقه کیهانی
جلد پنجم: فرادرمانی و تشعشع دفاعی در عرفان حلقه کیهانی 
جلد ششم : عرفان حلقه و فرقه ها
جلد هفتم : آسیب شناسی عرفان حلقه کیهانی 
شابک :978-600-6041-64-3


 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.