• اشتراک
فرقه‌های عرفان حلقه کیهانی تالیف محمود رضا قاسمی

عنوان و نام پدیدآور :          فرقه‌های عرفان حلقه کیهانی/ محمودرضا قاسمی.
‏مشخصات نشر   :               قم: ذکری، ‏‫1395.
‏مشخصات ظاهری  :           ‏‫[ 155] ص.: نمودار؛ 5/14×5/21 س‌م.
‏ ‏شابک    :                         ‫978-600-6041-69-8
‏ ‏موضوع  :                        عرفان حلقه
‏موضوع:                          *Halqeh mysticism


مختصری در مورد این کتاب:
طاهری بحث فرادرمانی و اصطلاح خود ساخته سایمنتولوژی را کرامت خود در مکتب عرفانی اش دانسته و همگان را دعوت به تجربه در این مورد می نماید، تجربه ای که شرط آن تسلیم بودن و شاهد بودن است و هدف از آن اتصال به شبکه شعور کیهانی یا همان روح القدس است. وی با این فریب بزرگ ادعا می کند که تمام این مباحث به او وحی شده است . این تحقیق مشخص می کند که الهامات  مورد ادعای وی قبلا در مکاتب الحادی دیگری وجود داشته است . به عنوان مثال تشابه حلقه با فرقه ریکی که طاهری یکسال در ژاپن به سر برده و از آن مطلع است عبارتست از: شعور کیهانی و هوشمندی آن ،شفا دهی در حلقه و ریکی،تفویض،درمان توسط شخص آموزش دیده و خاص،رهایی از اعتقاد به هر مذهبی،اجازه قبل از اتصال،لایه‏ی محافظ،برون ریزی در ریکی و حلقه،بازگشت دوباره بیماری،اسکن کردن در حلقه و ریکی،تسلیم و شاهد بودن،درمان در ریکی و حلقه سبب وحدت وجود،مراتب سپاسگزاری از شعور کیهانی؛ که این همه شباهت کذب ادعای او و غیر الهی بودن آن را تبیین می کند.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.