• اشتراک
آموزش 2015 LabView
15 ساعت آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه مثالهای آموزش داده شده
آنچه خواهید آموخت:
فصل اول: برنامه LabView
فصل دوم: حلقه While و چارت موجی
فصل سوم: حلقه For و گراف موجی
فصل چهارم: MathScript Node, گراف Xy و  DAQ Assistant
فصل پنجم:فایل هایداده و رشته های کاراکتر
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.