• اشتراک
آموزش تصویری درس های ریاضی 1 و 2
آموزش تصویری مولتی مدیا مفاهیم درس ریاضیات یک و دو دانشگاهی
آموزش مفاهیم درس به همراه مثال ها و مساله های نمونه متعدد
مفاهیم و تعاریف راولیه حد، مشتق، پیوستگی و انتگرال ها، مقاطع مخروطی، توابع برداری
مشتقات جزئی، انتگرال های دو و سه گانه
همراه با نمونه سوالات امتحانی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.