• اشتراک
آموزش به شیوه مولتی مدیا، به صورت فیلم آموزشی آموزش گام به گام با انجام پروژه های عملی و اجرایی به همراه فایلهای پروژه های کاربردی
آموزش به شیوه مولتی مدیا، به صورت فیلم آموزشی
آموزش گام به گام با انجام پروژه های عملی و اجرایی
به همراه فایلهای پروژه های کاربردی
به همراه نرم افزارهای مربوطه با راهنمای نصب
آموزش نرم افزار:
آموزش جامع و کامل PLAXIS 2D & 3d به همراه مثالهای کاربردی و فایل تمرین
آشنایی کامل با منوهای نرم افزار
کار با پنجره های Input, Calculation, Output, Curve
آماده سازی مدل و محیط کار، رسم هندسه و استفاده از المان های سازه ای، ترسیم سطوح
اندرکش، تعریف مصالح و اختصاص آنها، تعریف بارها و شرایط مرزی و ایجاد مش
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.