• اشتراک
آموزش متره و برآورد
آموزش به زبان فارسی و شیوه مولتی مدیا
آموزش نرم افزارهای متره و برآورد
به همراه فایل های نمونه متره و اتوکد پروژهای ساختمانی
معرفی و آموزش برترین نرم افزارهای متره و برآورد شرکتهای ایرانی
آموزش نرم افزار تدبیر:
آنالیز ارائه پیشنهاد، آنالیز تهیه اسناد مناقصه، برآورد، فهرست های پایه، جمع چند صورت وضعیت
جمع چند برآورد، بخشنامه ها، متره صورت وضعیت، کنترل پروژه و...
آموزش نرم افزار تکسا:
آموزش برآورد + تعدیل، برآورد، پیشنهاد قیمت، صورت وضعیت، محاسبه تعدیل از مقطع فصول
رسیدگی به صورت وضعیت توسط مشاور، اسناد مناقصه، دامنه قیمت های پیشنهادی
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.