• اشتراک
آموزش جامع Ansys APDL
بیش از 580 دقیقه آموزش انسیس آی پی دی ال
سطح مقدماتی، متوسط، پیشرفته
به همراه فایل های تمرینی و نرم افزارهای مورد نیاز
سرفصل های آموزشی Ansys APDL:
مقدمه و نصب نرم افزار
معرفی محیط و چگونگی تحلیل
مدل سازی KEYPOINTS & LINES
مدل سازی سه بعدی حجم و سطح
تمرین مدل سازی یک دکل
تحلیل خرپا
محاسبه ممان اینرسی و مرکز جرم
تحلیل یک قاب
تحلیل تیر
تحلیل تمرکز تنش
تحلیل تیر با مقاطع نامساوی
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.