• اشتراک
ویژگی های این مجموعه آموزشی: بیش از 22 ساعت آموزش بدون محدودیت در دفعات نصب همراه با نرم افزار BASCOME و PROTEUS
ویژگی های این مجموعه آموزشی:
بیش از 22 ساعت آموزش
بدون محدودیت در دفعات نصب
همراه با نرم افزار BASCOME و PROTEUS
مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : آشنایی با منوهای محیط نرم افزار Bascom AVR
معرفی منوها
فصل دوم : آشنایی با محیط نرم افزار Bascom AVR
معرفی محیط شبیه سازی  
معرفی محیط برنامه ریزی
فصل سوم : دستورات و توابع برنامه نویسی   Bascom
فرمان ها در BASCOM
دستورات حلقه و پرش و شرطی
دستورات متغیرهای رشته ای
تبدیل کدها و متغیرها به یکدیگر
دستورات ایجاد تاخیر در برنامه
دستورات روی پایه ها،رجیسترها وآدرس های حافظه
دستورات روی متغیرهای غیر رشته ای
دستورات استفاده از جدول
بررسی دیگر دستورات
فصل چهارم : آشنایی با نرم افزار Proteus     
وارد شدن به برنامه
شبیه سازی یک مدار ترانزیستوری
شبیه سازی یک مدار دارای میکرو
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.