• اشتراک
آخرین نسخه از نرم افزارهای Minitab و Maple همراه با نسخه های قدیمی
ویژگی های این مجموعه:
آخرین نسخه از نرم افزارهای Minitab و Maple همراه با نسخه های قدیمی
اتوران اختصاصی
راهنمای نصب برنامه ها به زبان فارسی
برخی عناوین موجود در این مجموعه:
Maple Collection
Maple 14
Maple 15.0.1
Maple 16
Maple 17
Maple 18.1
Maple 2016.1a x64
و..
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.