• اشتراک
ویژگی های این مجموعه: مجموعه ای از نسخه های مختلف نرم افزار SQL Server اتوران اختصاصی راهنمای نصب برنامه ها به زبان فارسی
ویژگی های این مجموعه:
مجموعه ای از نسخه های مختلف نرم افزار SQL Server
اتوران اختصاصی
راهنمای نصب برنامه ها به زبان فارسی
برخی عناوین موجود در این مجموعه:
Microsoft SQL Server 2005
Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2014
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.