• اشتراک
پنج سطح از رهبری دوبله به فارسی

جان سی مکسول بزرگترین مدرس رهبری کسب و کار در جهان است .
مکسول در این سمینار 5 مرحله از رهبری را مطرح می کند که کاملا متفاوت
با اندیشه های ما در زمینه رهبری ست، او به ما آموزش می دهد تا بتوانیم در هر زمینه
حتی زندگی هدایتگر و رهبر باشیم و این مهم را در زندگی و کسب و کار بدرستی بکار ببریم.
 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.