• اشتراک
کتاب رازهایی درباره زندگی که هر فردی باید بداند نوشته باربارا دی آنجلیس
رازه‍ای‍ی‌ درب‍اه‌ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍ر زن‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍د :
سرشناسه:دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
‏عنوان و نام پدیدآور:رازه‍ای‍ی‌ درب‍اه‌ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ه‌ ه‍ر زن‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍د: ده‌ اص‍ل‌ ب‍رای‌ رض‍ای‍ت‌ و خ‍رس‍ن‍دی‌
ک‍ام‍ل‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و اح‍س‍اس‍ی‌/ ب‍ارب‍ارا دی‌آن‍ج‍ل‍ی‍س‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رن‍از ت‍وان‍ای‍ان‌ف‍رد.
‏مشخصات نشر :ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍ت‍اب‌‏‫، 1386.
‏مشخصات ظاهری:‏‫342 ص.
‏شابک  ‌‏‏‫9789647886505 :
‏موضوع:راه و رسم زندگی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.