• اشتراک
کتاب زندگانی امام حسن مجتبی نوشته هاشم رسولی محلاتی
زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌(ع‌) :
سرشناسه:رس‍ول‍ی‌، سیده‍اش‍م‌، ‏‫1308 -‏
‏عنوان و نام پدیدآور:زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌(ع‌) / ه‍اش‍م‌ رس‍ول‍ی‌م‍ح‍لات‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، 1369.
‏مشخصات ظاهری:‏‫دوازده‌، 484 ص.
‏شابک  :‏‫964-430-345-8
 ‏موضوع:‏‫حسن‌بن علی (ع)، امام دوم، 3 - 50ق - سرگذشتنامه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.