• اشتراک
کتاب یکصد پرسش وپاسخ پیرامون امام زمان نوشته علیرضا رجالی تهرانی
‏‫100 پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌(ع‍ج‌ :
سرشناسه:رج‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
‏عنوان و نام پدیدآور:‏‫100 پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌(ع‍ج‌)‏‫/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی‌ت‍ه‍ران‍ی‌.
‏مشخصات نشر :‏‫ق‍م‌‏‫: ن‍ب‍وغ‌‏‫، 1375.
‏مشخصات ظاهری:‏‫283ص.
‏شابک  : 964-6167-09-8
‏موضوع:م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ (عج)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌‏‫، 255ق‌ ‏-
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.