• اشتراک
کتاب شجره خبیثه نوشته جواد بامری
‏ داعش؛ شجره خبیثه :
 سرشناسه :بامری، جواد
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫داعش؛ شجره خبیثه‏‫: بررسی پیشینه و نقش
محمدبن‌عبدالوهاب در شکل‌گیری داعش/ جواد بامری.
‏مشخصات نشر:قم: موسسه سرلشکر شهیدحاج احمد کاظمی‏‫، 1395.
‏مشخصات ظاهری :‏‫248 ص
‏شابک : ‫978-600-96048-4-5
‏موضوع:اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌، م‍ح‍م‍د
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.