• اشتراک
کتاب مقتل مقرم نوشته موسوی مقرم
مقتل مقرم :
سرشناسه :م‍ق‍رم‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌
‏عنوان قراردادی:مقتل الحسین علیه السلام .فارسی
‏عنوان و نام پدیدآور :ترجمه مقتل مقرم/ عبدالرزاق مقدم ؛ مترجم قربانعلی مخدوم
‏مشخصات نشر:قم: نصایح‏‫، ‏‫‏‏1387.
‏مشخصات ظاهری :‏‫439 ص.‏‏
‏شابک ‏‫978-964-5320-58-5 :
‏موضوع:ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)، ام‍ام‌ س‍وم‌،‏‫ 4 ‏- ‏61ق.‏
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.