• اشتراک
کتاب زندگی با فرمانده نوشته علی اکبری مزد آبادی
زندگی با فرمانده :
سرشناسه :اکبری‌مزدآبادی، علی، ‏‫1358 -‏
‏عنوان و نام پدیدآور :زندگی با فرمانده: خاطراتی از شهید حسین خرازی/ علی‌
اکبری‌مزدآبادی.
‏مشخصات نشر:تهران: نشر یا‌زهرا(س)‏‫، 1391.
‏مشخصات ظاهری :‏‫163ص.: مصور( رنگی)
‏شابک‏‫:978-600-6274-55-3
‏موضوع:شهیدان - ایران - بازماندگان - خاطرات
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.