• اشتراک
کتاب حضرت عشق نوشته علی اکبری مزد آبادی
جناب عشق :
سرشناسه :اکبری ، علی، ‏‫1358-
‏عنوان و نام پدیدآور :جناب عشق/ به کوشش علی اکبری ؛ کاری از گروه فرهنگییا زهرا.
‏مشخصات نشر:تهران: صیام
‏مشخصات ظاهری :‏‫‏104ص.: مصور(رنگی).
‏شابک :‏‫‏978-964-8026-48-1
‏ ‏ ‏موضوع:اخلاق اسلامی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.