• اشتراک
کتاب ‏ بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد؟ نوشته حبیب احمد زاده
‏ بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد؟
شابک :‏‫978-600-03-0305-1
‏ ‏عنوان و نام پدیدآور:گفتگو با سایه ،یا، بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد؟
حبیب احمدزاده؛ ‏‫[برای] پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
‏مشخصات نشر:تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، ‏‫1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫136 ص.
 ‏موضوع:ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، 1281 - 1330 - نقد و تفسیر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.