• اشتراک
کتاب توقف ممنوع نوشته اسماء حیدری
توقف ممنوع‏‫:
سرشناسه :خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، سیدع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :توقف ممنوع‏‫: ویژگی‌های دوران نوجوانی و جوانی،
انتظارت مقام معظم رهبری از جوان ایرانی‏‫/ اسماء حیدری‏‫؛ کاری از موسسه
سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی.
‏مشخصات نشر:قم: انتشارات شهید کاظمی‏‫، 1395.
‏مشخصات ظاهری :‏‫208 ص.‏‫
 ‏شابک:978-600-8200-34-5
‏موضوع:خامنه‌ای، سید علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ‏‫1318 - ‏ -
پیام‌ها و سخنرانی‌ها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.