• اشتراک
کتاب راه‌ ی‍اف‍ت‍ه نوشته م‍ح‍م‍د ت‍ی‍ح‍ان‍ی‌ س‍م‍اوی‌
راه‌ ی‍اف‍ت‍ه :
سرشناسه :س‍م‍اوی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ی‍ج‍ان‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :راه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌، ی‍ا، چ‍گ‍ون‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ش‍دم‌/ م‍ح‍م‍د ت‍ی‍ح‍ان‍ی‌ س‍م‍اوی‌؛
ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ [دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌
ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌]؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍لال‍ی‌
‏ ‏مشخصات نشر:ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)، 1382.
‏مشخصات ظاهری :ص‌ 264
‏موضوع:ش‍ی‍ع‍ه‌ - دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و روی‍ه‌ه‍ا
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.