• اشتراک
کتاب زندان موصل نوشته جواد کاموربخشایش
‏ زندان موصل :
سرشناسه :رب‍اط‌ج‍زی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
‏عنوان و نام پدیدآور :زندان موصل: خاطرات اسیر آزادشده ایرانی علی‌اصغر
رباط‌جزی/ خاطره‌نگار جواد کاموربخشایش؛ [برای] دفتر ادبیات و هنر مقاومت.
‏مشخصات نشر:تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫، 1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫644 ص.
‏شابک :‏‫978-600-03-0189-7
‏موضوع:جنگ ایران و عراق، 1359-1367 - آزادگان - خاطرات
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.