• اشتراک
کتاب ‏ رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ نوشته ناصر مکارم شیرازی
‏ رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ :
سرشناسه :م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
‏عنوان و نام پدیدآور :رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌/ م‍ک‍ارم‌‌ش‍ی‍رازی‌.
‏مشخصات نشر:‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: ف‍ک‍ر ب‍رت‍ر‏‫‏، 1392.
‏مشخصات ظاهری :‏‫478 ص.
‏شابک :964-6979-07-9 ‏
‏موضوع:فقه جعفری - رساله عملیه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.