• اشتراک
کتاب ‏ دایره‌المعارف رفتار با کودک نوشته استفن گاربر
 
دایره‌المعارف رفتار با کودک :
سرشناسه :گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
‏عنوان و نام پدیدآور :دایره‌المعارف رفتار با کودک/ نویسندگان استفن گاربر،ماریان
دانیلزگاربر، روبین فریدمن‌اسپیزمن؛ مترجمان کامبیز هادی‌پور، شهرام ظریف.
‏مشخصات نشر:تهران: انتشارات سما‏‫،1393.
‏مشخصات ظاهری :‏‫368 ص.: مصور.
‏شابک ‏‫:978-964-6851-56-6
‏ ‏موضوع:کودکان - روان‌شناسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.