• اشتراک
کتاب گنجینه ذکر نوشته محمد رحمتی‌شهرضا
گنجینه ذکر :
سرشناسه :رح‍م‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رض‍ا، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پدیدآور :گنجینه ذکر : هزار و یک ختم قرآنی و ذکر مجرب، مشکل‌گشا،
معتبر و مستند/ محمد رحمتی‌شهرضا.
‏مشخصات نشر:قم: جوانان موفق‏‫، 1393.
‏مشخصات ظاهری :‏‫304 ص.
‏شابک  :978-600-90867-0-2
‏موضوع:دعاها - خوا
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.