• اشتراک
کتاب اس‍وه‌ ع‍ارف‍ان نوشته صادق حسن‌زاده
اس‍وه‌ ع‍ارف‍ان :
سرشناسه :ح‍س‍ن‌زاده‌، ص‍ادق‌
‏عنوان و نام پدیدآور :اس‍وه‌ ع‍ارف‍ان‌: گ‍ف‍ت‍ه‌‌ها و ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌‌ها درب‍اره‌ ع‍ارف‌ ک‍ام‍ل‌ ع‍لام‍ه‌
میرزا ع‍ل‍ی‌آق‍ا ق‍اض‍ی‌‌تبریزی ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ج‍م‍ال‌ آف‍ت‍اب‌ (ش‍رح‌ ح‍ال‌ آی‍ةال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ک‍ش‍م‍ی‍ری‌)/ به کوشش صادق حسن‌زاده، محمود طیار‌مراغی.
‏مشخصات نشر:قم: اندیشه هادی‏‫، 1388.
‏مشخصات ظاهری :‏‫202، [3] ص
‏شابک 978-964-8850-28-4 :
‏موضوع:ق‍اض‍ی‌‌طباطبایی تبریزی، سیدع‍ل‍ی‌، ‏‫1245 - ‏1325.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.