• اشتراک
هنر خوش‌نویسی با تاریخ و روح مردم ایران‌زمین پیوندی عمیقی دارد. این هنر دیرین، نمایشی از زیبانویسی است و از زمان پیداش خط فارسی تا کنون بارها دستخوش تغییر شده است.

هنر خوش‌نویسی با تاریخ و روح مردم ایران‌زمین پیوندی عمیقی دارد. این هنر دیرین، نمایشی از زیبانویسی است و از زمان پیداش خط فارسی تا کنون بارها دستخوش تغییر شده است. اساتید برجسته‌ی خوش‌نویسی «منضبط ساختن» را یکی از تاثیرات این هنر می‌دانند چرا که معتقدند تمرکز برای اجرای خطاطی براساس اسلوب آن بر روی نظم خطاط در زندگی نیز تاثیر می‌گذارد و او را صبور بار می‌آورد. در این روز‌های پرمشغله اگر شما نیز به این هنر علاقمند هستید و وقت رفتن به کلاس را ندارید می‌توانید از این مجموعه آموزشی استفاده کنید. این محصول حاوی آموزش‌های استاد «مسلم بیگی» است، که در 2 حلقه دی‌وی‌دی در اختیار شما قرار می‌گیرد. مطالبی که در این محصول آموزش داده می‌شود، عبارتند از: مقدمه ای بر خط نستعلیق؛ ابزار وادوات مورد نیاز (1)؛ ابزار وادوات مورد نیاز (2)؛ آموزش حروف الفبا : (الف-ب- د –ر-ه-و)؛ آموزش حروف الفبا : ( س-ص-ط-ف-ق ) ؛ آموزش حروف الفبا : (ک-ل-م-ن-ی )؛ آموزش حروف الفبا : (ح-خ-ج-چ-ع-غ ) ؛ آموزش اتصالات حروف : (الف –ب) ؛ آموزش سایر اتصالات حرف (ب)؛ آموزش اتصالات حرف : (ج)؛ آموزش اتصالات حروف: (د-ز) ؛ آموزش اتصالات حروف : (س)؛ آموزش اتصالات حروف :(ص) ؛ آموزش اتصالات حروف :(ع)؛ آموزش اتصالات حروف : (ف-ق)؛ آموزش اتصالات حروف : (ک- گ) ؛ آموزش اتصالات حروف : ل-م (1) ؛ آموزش اتصالات حروف : ل-م (2) ؛ آموزش اتصالات حروف : ه (1) ؛ آموزش اتصالات حروف : ه (2) ؛ تمرین لغات چند حرفی (1) ؛ تمرین لغات چند حرفی (2) ؛ آموزش قواعد سطر نویسی.

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.