• اشتراک
1) مقدمه ای بر نرم افزار ، تاریخچه و آشنایی با ساختار برنامه 2) مروری گذرا بر محیط برنامه و اجزاء تشکیل دهنده آن 3) آشنایی با نحوه ایجاد یک سند طراحی جدید و بررسی جزئیات 4) آشنایی با نحوه فعال و غیرفعال نمودن خط کش ها و استفاده از آنها

آموزش جامع Photoshop

1) مقدمه ای بر نرم افزار ، تاریخچه و آشنایی با ساختار برنامه

2) مروری گذرا بر محیط برنامه و اجزاء تشکیل دهنده آن

3) آشنایی با نحوه ایجاد یک سند طراحی جدید و بررسی جزئیات

4) آشنایی با نحوه فعال و غیرفعال نمودن خط کش ها و استفاده از آنها

5) آشنایی با Workspace و تعریف چیدمان جدید عناصر برای برنامه

6) آشنایی با نحوه تغییر رنگ فضای برنامه و محیط کار

7) آشنایی با Keyboard Shortcuts And Menus

8) آشنایی با نحوه باز نمودن و ذخیره سازی فایل ها در برنامه

9) آشنایی با نحوه استفاده از مجموعه ابزارهای , Art board Move و جابجایی تصاویر

10) آشنایی با نحوه استفاده از مجموعه ابزارهای Marquee و ایجاد حاشیه

11) آشنایی با نحوه استفاده از مجموعه ابزارهای Lasso برای انتخاب های آزادانه

12) آشنایی با نحوه استفاده از مجموعه ابزارهای Quick selection , Magic Wand برای انتخاب های وسیع

13) استفاده از مجموعه دستورات Crop , Perspective Crop , Slice Tools به همراه برش و صاف نمودن تصویر – بخش اول

14) استفاده از مجموعه دستورات Crop , Perspective Crop , Slice Tools به همراه برش و صاف نمودن تصویر – بخش دوم

15) آشنایی با نحوه استفاده از مجموعه دستورات Transforms برای تغییر اندازه و چرخش تصاویر

16) آشنایی با ابزارهای Eye dropper , 3D Material Eye dropper , Color Sampler , Ruler , Note , Count

17) آشنایی با مفهوم لایه ، ساخت ، نامگذاری ، جابجایی ، انتخاب و حذف لایه ها ، تنظیم Opacity , Fill

18) آشنایی با نحوه فیلتر نمودن لایه ها بر اساس نوع آنها

19) نحوه قفل نمودن لایه بر اساس المان های مختلف و استفاده از Blending Modes

20) آشنایی با نحوه گروه بندی و سازماندهی نمودن لایه ها

21) آشنایی با نحوه انتخاب کل محتویات یک لایه و تکثیر نمودن آن

22) بررسی دستورات Merge Layers , Merge Visible , Flatten Image , Link Layers

23) آشنایی با نحوه تنظیم خصوصیات نمایشی لایه ها

24) آشنایی با نحوه ایجاد و استفاده از انواع لایه های Adjustment

25) آشنایی با نحوه استفاده از ابزارهای Spot Healing Brush , Healing Brush برای ترمیم عکس

26) آشنایی با نحوه استفاده از ابزار Patch برای وصله نمودن قسمت های مختلف در تصویر

27) آشنایی با نحوه استفاده از ابزار  Content Aware Moveبرای اصلاح عکس ها

28) آشنایی با نحوه استفاده از ابزار Red Eye برای حذف قرمزی چشم ها

29) آشنایی با ابزارهای قلم مو Brush , Pencil , Color Replacement , Mixer Brush

30) آشنایی با نحوه استفاده از ابزارهای Clone Stamp , Pattern Stamp

31) آشنایی با نحوه استفاده از ابزارهای History Brush , Art History Brush

32) آشنایی با نحوه استفاده از ابزارهای Eraser , Background Eraser , Magic Eraser

33) آشنایی با نحوه ترکیب رنگ ها با استفاده از ابزار Gradient

34) آشنایی با نحوه استفاده از ابزارهای Gradient , Paint Bucket , 3D Material drop

35) آشنایی با نحوه استفاده از ابزارهای Blur , Sharpen , Smudge

36) آشنایی با نحوه استفاده از ابزارهای Dodge , Burn , Sponge

37) آشنایی با دستورات مربوط به کنترل میزان بزرگنمایی و Screen Modes

38) آشنایی با نحوه ایجاد ترسیمات آزادانه مسیرها با استفاده از ابزار Pen – بخش اول

39) آشنایی با نحوه ایجاد ترسیمات آزادانه مسیرها با استفاده از ابزار Pen – بخش دوم

40) آشنایی با نحوه نوشتن متن در فوتوشاپ و بررسی تنظیمات مربوطه – بخش اول

41) آشنایی با نحوه نوشتن متن در فوتوشاپ و بررسی تنظیمات مربوطه – بخش دوم

42) آشنایی با نحوه نوشتن متن در فوتوشاپ و بررسی تنظیمات مربوطه – بخش سوم

43) بررسی قابلیت های مربوط به Wrap Text برای ایجاد فرم های خاص متنی

44) آشنایی با نحوه استفاده از مجموعه ابزارهای Shape برای ایجاد ترسیمات ساده

45) آشنایی با نحوه تبدیل لایه متنی به لایه تصویری توسط دستور Rasterize

46) آشنایی با نحوه استفاده از ابزارهای Hand , Rotate View

47) نحوه استفاده از خطوط راهنما و شبکه شطرنجی و بررسی تنظیمات آنها

48) آشنایی با مجموعه دستورات مدیریت تصاویر در منوی Image

49) آشنایی با نحوه استفاده از دستور Arrange Layers

50) آشنایی با نحوه استفاده از دستورات Smart Objects , Video Layers

51) آشنایی با نحوه Rasterize نمودن لایه ها

52) بررسی برخی از تنظیمات کاربردی برنامه در قسمت Preferences – بخش اول

53) بررسی برخی از تنظیمات کاربردی برنامه در قسمت Preferences – بخش دوم

54) نحوه ایجاد جلوه های تصویری در Layer Style – Blending Options , Styles

55) نحوه ایجاد جلوه های تصویری در Layer Style – Bevel And Emboss , Stroke

56) نحوه ایجاد جلوه های تصویری در Layer Style – Inner Glow , Satin , Color Overlay , Inner Shadow

57) نحوه ایجاد جلوه های تصویری در Layer Style – Gradient And Pattern Overlay , Outer Glow , drop Shadow

58) بررسی نحوه استفاده از قابیلت های جانبی در Layer Style – Copy , Paste , Clear And More

59) بررسی و معرفی پنل های موجود در برنامه – بخش اول

60) بررسی و معرفی پنل های موجود در برنامه – بخش دوم

61) آشنایی با مجموعه دستورات Arrange برای مرتب سازی و چیدمان پنجره ها

62) آشنایی با مقدمات استفاده از فیلترها و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر تصاویر

63) آشنایی با فیلترها – Filter Gallery

64) آشنایی با فیلترها – Adaptive Wide Angle

65) آشنایی با فیلترها – Camera Raw

66) آشنایی با فیلترها – Lens Correction

67) آشنایی با فیلترها – Liquify

68) آشنایی با فیلترها – Vanishing Point

69) پروژه عملی – آشنایی با نحوه ساخت افکت مداد برای نوشتن متن

70) بررسی مباحث تکمیلی – دستورات Export , Import , Print

71) بررسی مباحث تکمیلی – دستورات مدیریت حافظه در Preferences

72) بررسی مباحث تکمیلی – دستورات Merge Layers , Merge Visible , Flatten Image

73) بررسی مباحث تکمیلی – دستورات Mode , Auto Color , Auto Tone , Auto Contrast

74) بررسی مباحث تکمیلی – دستورات موجود در گروه Adjustment

75) سخن آخر و معرفی محصولات آموزشی مکمل

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.