• اشتراک
کتاب آئ‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ نوشته دیل کارنگی
‏ آئ‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ :
سرشناسه :ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌‏‫
‏عنوان و نام پدیدآور :آئ‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ / دی‍ل‌ ک‍ارن‍گ‍ی‌؛ [م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌] پ‍روی‍ن‌ ق‍ائ‍م‍ی‌،
ری‍ح‍ان‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍م‍ان‌‏‫، 1394.
‏مشخصات ظاهری :‏‫ 368 ص
‏شابک ‏‫:‏‫978-964-5981-30-1
‏موضوع:نگرانی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.