• اشتراک
اخلاق، فرهنگ، هنر، معماری، مدیریت و صنعت در باشکوه ترین امپراطوری جهان کوروش بزرگ داریوش، خشایارشا، اردشیر و داریوش سوم
آنچه در نرم افزار این مجموعه خواهید دید:
پانورما
نگارخانه
مردم و خاندان
کشور و سرزمین
پادشاهی کمبودجیه
شاهنشاهی هخامنشی
شاهنشاهان هخامنشی
پادشاهی کورش کبیر
پادشاهی داریوش کبیر
برافتادن شاهنشاهی هخامنشی
جایگاه امپراطوری هخامنشیان
به همراه فیلم مستند با دوبله فارسی
قابلیت پخش در دستگاه های صوتی و تصویری
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.