• اشتراک
کتاب سرنوشت انسان: برزخ و نفخه صور نوشته مسعود عالی
سرنوشت انسان: برزخ و نفخه صور :
سرشناسه :عالی، مسعود ‏
‏عنوان و نام پدیدآور :سرنوشت انسان: برزخ و نفخه صور.مسعود عالی.
‏مشخصات نش:قم: نشر عطش‏‫، 1391.
‏مشخصات ظاهری :‏‫342 ص.
‏ ‏شابک ‏‫:978-600-6281-50-6
‏موضوع:زندگی پس از مرگ442
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.