• اشتراک
ریموت کنترل ضبط ماشین را از پرشام مارکت خریداری کنید
ریموت کنترل رادیو ماشین می توان از راه دور آهنگ ضبط ماشین را تغییر داد ، صدا را کم یا زیاد کرد و کنترل کاملی روی بخش ماشین داشت . البته ضبط ماشین باید امکان دریافت امواج مادون قرمز یا همان ریموت کنترل را داشته باشد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.