• اشتراک
‏‫365 گام بلند موفقیت نوشته آنتونی رابینز
‏‫365 گام بلند موفقیت :
سرشناسه :راب‍ی‍ن‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
‏عنوان و نام پدیدآور :‏‫365 گام بلند موفقیت: تغییرات کوچک برای ایجاد تحولی بزرگ
در هر روز از زندگی / آنتونی رابینز؛ برگردان داود رستگار.
‏مشخصات نشر:تهران: پیک فرهنگ‏‫، 1388.
‏مشخصات ظاهری :‏‫208 ص.
‏شابک -964-8279-51-1 :
‏موضوع:موفقیت - جنبه‌های روان‌شناسی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.