• اشتراک
صاحبان رستورانها- فست فودها- آشپزباشی های درج یک و هتلهایی که علاقه به افزایش رتبه و جلب مشتری دارید: با خرید انواع ادویه یا مصالحه به قول هندیا همانور که می دانید بهترین نوع ادویه مخصوص سرخ کردن- پختن برنج- مخصوص ماهی جدا مرغ جدا و پخت و پز جدا
صاحبان رستورانها- فست فودها- آشپزباشی های درج یک و هتلهایی که علاقه به افزایش رتبه و جلب مشتری دارید: با خرید انواع ادویه یا مصالحه به قول هندیا همانور که می دانید بهترین نوع ادویه مخصوص سرخ کردن- پختن برنج- مخصوص ماهی جدا مرغ جدا و پخت و پز جدا یک بوی خاصی به غذای شما می دهد که هرد آدمی که سیر باشد برای بارهای متمادی مشتری همیشگی شما خواهد بود این یک شعار نیست بلکه پرداخت هزینه ناچیز سودی هنگفت را خواهد داشت. امیدواریم در این امر خیر در افزایش مشتری و جلب مشتری مداری شما همونان و صاحبان مشاغل سهیم باشیم. ان شاا... «فروشگاه اینترنتی محمد معین »
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.