• اشتراک
با نصف کردن بدن خود و راه رفتن در خیابان ها ، موجی از حیرت شعبده بازی را در میان اطرافیان به راه اندازید و توجه مردم زیادی را نیز به خود جلب کنید.

 با نصف کردن بدن خود و راه رفتن در خیابان ها ، موجی از حیرت شعبده بازی را در میان اطرافیان به راه اندازید و توجه مردم زیادی را نیز به خود جلب کنید.
عکس های باورنکردنی از مردی که نصف شده است


عکس های دیدنی و جالب
اندی گروس ،‌شعبده باز مطرح آمریکایی در جدیدترین اقدام خود با نصف کردن بدن خود و راه رفتن در خیابان ها ، موجی از حیرت شعبده بازی را در جهان به راه انداخت که مردم زیادی را نیز به خود جلب کرده است. 
http://d20.ir/14/Images/2530/Large/4592bd5b36dcd8.jpg
http://d20.ir/14/Images/2530/Large/Incredible-photos-of-a-man-who-is-half.jpg
 
http://d20.ir/14/Images/2530/Large/Incredible-photos-of-a-man-who-is-half-2.jpg
 
سرزمین عجایب 
 
http://d20.ir/14/Images/2530/Large/Incredible-photos-of-a-man-who-is-half-4.jpg
 
http://d20.ir/14/Images/2530/Large/1592bd5a9753a7.jpg
مرد ایرانی که با ترفندی نصف می شود
http://d20.ir/14/Images/2530/Large/3592bd5b00210e.jpg

گروهی که د‌‌ر نزد‌‌یکی سن نشسته‌اند‌‌ شروع می‌کنند‌‌ به جیغ زد‌‌ن. حتی عد‌‌ه‌ای از آنها پا به فرار می‌گذارند‌‌ و د‌‌رمیان آنها گروهی هم هستند‌‌ که چشم‌های خود‌‌ را گرفته‌اند‌‌ تا مرد‌‌ جوان را نبینند‌‌. شاید‌‌ برای شما هم عجیب باشد‌‌ اما محمود‌‌ حید‌‌ری د‌‌ر حالی که پاهای خود‌‌ را به د‌‌ست گرفته د‌‌ر حال قد‌‌م زد‌‌ن بر روی سن است. جای پای او را فضایی خالی پر کرد‌‌ه. د‌‌ر واقع این یکی از شعبد‌‌ه‌های آقای شعبد‌‌ه‌باز است. نصف کرد‌‌ن بد‌‌ن انسان که گاهی او این کار را روی خود‌‌ش هم انجام می‌د‌‌هد‌‌. کاری که برای اولین بار است د‌‌ر ایران توسط او انجام می‌شود‌‌. 
دیوید کاپرفیلد هم این اجرای شگفت انگیز را انجام داده است
http://d20.ir/14/Images/2530/Large/2592bd5ac999e9.jpg
میتونید فیلم آن را در زیر ببینید :

آموزش این اجرای جالب با مبلغی ناچیز در اختیار شماست .

 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 6 عدد یا بیشتر از این محصول آن را با 20 % تخفیف خریداری کنید.
    20 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.