• اشتراک
مقاله درباره کاربرد غشا در صنایع مختلف 36 صفحه
- تالیف شرکت مبتکران پاک فن
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1- کاربرد غشاء‌ها در بیوتکنولوژی
1-1- بیوراکتورغشایی Membrane Bio Reactor(MBR)
1-2- کروماتوگرافی غشائیMembrane Chromatography
1-3- غشاءهای تماسی Membrane Contactor
2-کاربرد غشاء در صنایع پزشکی
2-1- ریه مصنوعی (Oxygenator)
2-2- کلیه مصنوعی (همودیالیز)
2-3- کبد مصنوعی (Bio-Artificial Liver)
2-4- کاربرد غشاءها در پزشکی نوین
3- کاربرد غشاء‌ها در صنعت
3-1- تصفیه آب و پساب
3-2- تصفیه آب آشامیدنی
3-3- تصفیه آب و پساب صنعتی
3-4- تصفیه پساب در صنعت نساجی
3-5- تصفیه فلزات سنگین از آب
3-6- تصفیه پساب شامل انواع آلاینده ها با غلظت های متغیر
3-7- تصفیه عصاره‌ها
3-8- کاربرد غشاء در غنی‌سازی اورانیوم
3-9- راکتورهای غشایی(Membrane Reactors (MR))
3-10- کاربرد غشاء در جداسازی
3-10-1- حذف گازهای اسیدی
3-11- کاربرد غشاء ها در میکرو پیل های سوختی
4- منابع
کد گزارش : ENG001A
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.