• اشتراک
مقاله درباره انگیختگی و اضطراب در عملکرد ورزشی 27 صفحه - تالیف شرکت مبتکران پاک فن

 
 انگیختگی ، اضطراب در عملکرد ورزشی :
عقل سلیم به ما می گوید که بین ورزش و انگیختگی و اضطراب و استرس رابطه وجود دارد. به طور عادی در ورزش رقابت وجود دارد که در عوض موجب اضطراب میگیرد که خود اضطراب سبب افزایش انگیختگی
 می شود.روانشناسان ورزشی علاقه و توجه به درک عواملی که بر انگیختگی اضطراب و استرس اثر
میگذارد داشته اند، و اینکه چگونه این عوامل بر عملکرد ورزشی تأثیر گذاشته و چگونه می توانیم بیاموزیم که با منظم کردن انگیختگی و اضطراب می توانیم عملکردمان را بهبود ببخشیم...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
  1. مقدمه
  2. تعریف انگیختگی، اضطراب و استرس
  3. اضطراب جسمانی و شناختی
  4. اضطراب حالتی و اضطراب شخصیتی
  5. عواملاضطراب و استرس زا
5-1- عوامل موقعیتی
5-1-1- اهمیت رویداد
5-1-2- انتظارات
5-2- عوامل فردی
5-2-1- اضطراب شخصیتی
5-2-2- نگرانی عملکرد
5-3- موضع کنترل
6-ارتباط بین انگیختگی و عملکرد
6-1- تئوری سائق
6-2- نظریه U  برعکس
7- ارتباط بین اضطراب و عملکرد
7-1- مدل فاجعه
7-2- نواحی عملکرد مطلوب
8- مهار استرس
9- تکنیکهای آرامش
9-1- بازخورد زیستی
9-2- آرامش عضلانی مستمر (متوالی) « PMR »
10- تکنیکهای رفتاری شناختی
11- تئوری ایجاد هدف
12- تکنیکهای تصویر ذهنی
12-1- تمرین ذهنی
13- نتیجه
 کد گزارش: Spo001B 
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.