• اشتراک
مقاله درباره اثر سرب بر عوامل محیطی 10 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
 
سرب فراوان ترین فلز سنگین موجود در پوسته زمین می باشد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و صنعتی شدن هم مواجهه شغلی و هم مواجهه محیطی با سرب به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است.در سطوح بالایی مواجهه انسان با سرب، تقریبا در تمامی اندامها و دستگاهها اختلال رخ می دهد که از بین آن سیستم اعصاب مرکزی،کلیه و خون دارای اهمیت بیشتر بوده و در سطوح مفرط سرب به مرگ 
می انجامد. در سطوح پایین سرب، سنتز خون و سایر فرآیندهای بیوشیمیایی تحت تاثیر قرار می­گیرد...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:

 1-مقدمه
2-عنصر سرب
3- مواجهه زیست محیطی با سرب
4- سمیت سرب
5- سرب در خاک و گیاه
6- دانستنیهایی در مورد پرورش گیاهان در خاک آلوده به سرب
6-1- چگونگی ورودسرب به خاک
7- منابع
کد گزارش:CHEME006C 
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.