• اشتراک
مقاله درباره پرخاشگری و روانشناسی ورزشی 19 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
به عنوان جامعه ، تردید و دودلی دربارۀ پرخاشگری در ورزش داریم شاید ورزش تنها موقعیت زمان فارغ از جنگ است که در آن نه تنها رفتار پرخاشگرانه را تحمل می کنیم بلکه آن را تشویق کرده و از آن لذت
می بریم . در ورزش هاکی روی یخ که به شکل زبانزد در آن خشونت وجود دارد . خشونت و پرخاشگری به وضوح در آن دیده می شود حضار در مسابقه به طور مثبت با تناوب اعمال خشونت آمیز همراه هستند...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2-تعریف پرخاشگری
3-پرخاشگری خصمانه و پرخاشگری ابزاری و اظهار وجود
4-پرخاشگری مجاز و غیر مجاز
5-ارتباط بین پرخاشگری و اجراء ( عمل )
6-تئوری های پرخاشگری6-1- تئوری های غریزی ( ذاتی )
6-1-1- بحث
6-2- تئوری یادگیری اجتماعی
6-2-1- بحث
6-3- فرضیه های ناکامی – پرخاشگری
6-3-1- بحث
7- تفاوت های پرخاشگری ورزشی
7-1- جنس
8- یکی شدن با تیم
9- سبک انگیزه ای
10- عوامل موقعیتی
11- محیط فیزیکی
12- شرایط بازی
13- اثرات تماشاچیان
14- کاهش پرخاشگری
15- تنبیه
16- روان پالشی
17- الگوی نقشی
18- پیمان بستن
19- گروه های مدیریت خشم
20- نتایج 
کد گزارش: Psych001B
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.