• اشتراک
مقاله درباره رشد شخصیت و ورزش در روانشناسی 22 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
رویکرد یادگیری اجتماعی در روانشناسی ( که توسط آلبرت بندورا در سال 1977مطرح گردید) با
رویکرد های خصلتی و تعاملی از آنجا تفاوت دارد که رویکرد یادگیری اجتماعی تفاوت های فردی در رفتار را نتیجه تجربیات متفاوت در یاد گیری می داند . طبق این نظریه ، واکنش فرد به یک موقعیت خاص ، بر اثر ترکیب ژنتیکی آن فرد یا محدودیت های آن موقعیت خاص نیست ، بلکه این تجربیات گذشته اوست که به او آموخته تا چگونه عمل کند . اگرچه نظریه یادگیری اجتماعی تنها رویکردی نیست که در روانشناسی بر نقش تجربیات گذشته تأکید می کند ، اما در روانشناسی ورزشی بیشترین نفوذ را دارد ...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2-نظریه یادگیری اجتماعی
3-کاربرد نظریه یادگیری اجتماعی در ورزش
3-1-طرحهای رفتاری مرتبط با ورزش
4- ورزشکاران به عنوان الگوی ایفای نقش
5- عشق ورزیدن به ورزش
5-1- آموختن حصول علاقه به ورزش
5-2- منابع تأثیر بر رشد اجتماعی و ورزش
5-2-1- تأثیر خانواده
6- تأثیر فرهنگ جامع تر
7- جنسیت و ورزش
8- ورزش های جدید و نقش جنسی جایگزین
9- ورزش به عنوان عامل موثر در رشد اجتماعی
10- شکل دهی به ساختارمنش افراد
11- شواهدی برای سودمندی فعالیت های ورزشی
12- ورزش و رشد رفتار جامعه ستیزی
13- تفکر منتقدانه درباره استدلال ها
14-نقش مربی
15- رویکرد روان پویایی به رشد شخصیت
16- کاربرد نظریه فروید
17- انگیزه ناخودآگاه و بهره ثانویه
18- والایش
19- رشد روانی – جنسی
20- خویشتن کامی یا خود شیفتگی
21- بحث در خصوص رویکرد روان پویایی
22-  نتیجه
 کد گزارش:Psych002B 
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.