• اشتراک
مقاله درباره مزاج های چهارگانه (صفرا، سودا، بلغم و دم) و سلامت روان 39 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
بیماری های روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته است و هیچ انسانی در مقابل این بیماری ها مصونیت ندارد و این خطر همیشه بشر را تهدید می کند. امروزه با توجه به اثرات مخرب تغذیه ناسالم بر روی جسم و روان و بازگشت به تغذیه سالم و سنتی و آشتی دوباره طبیعت ، رونقی دو چندان یافته است. متخصصین در امر تغذیه به این نتیجه رسیده اند که خوراک ناسالم نه تنها جسم را آسیب می رساند بلکه ذهن و روان ما را می تواند به شدت تخریب کند. در طب ایرانی اسلامی آمده است خوردن غذا بعد از گذراندن چهار هضم به اخلاط چهارگانه ( دم ، بلغم ، سودا ، صفرا ) در بدن تبدیل می شود که عدم تعادل بین این اخلاط چهارگانه باعث بیماری های جسمی و روحی می شود...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2-مبانی نظری سلامت روان
3-تعریف «سلامت روان»
4- الگوها و نظریه های سلامت روانی
4-1-  الگوی پزشکی و روان پزشکی
4-2- الگوی روان کاوی (فرویدی)
4-3- الگوی رفتارگرایی
4-4-  الگوی انسان گرایی
4-5- نقد و نظر
5-دیدگاه اسلام در باب بهداشت روانی
6-معیار ایده آل سلامت روانی در مکتب اسلام
7-نظریه های مختلف در مورد سلامت روان
8-اهمیت سلامت روانی
9-عوامل مؤثر بر سلامت روح و روان9-1- عوامل فردی
9-1-1- ژنتیک و فیزیولوژی
9-1-2- جنسیت
9-1-3- احساسات مثبت
9-2- عوامل محیطی
9-3- عوامل اجتماعی
9-4- عوامل فرهنگی
9-5-  خانواده
9-6- عوامل سیاسی و حقوقی
9-7- عوامل اقتصادی
9-8- دسترسی به خدمات (مسکن، تغذیه، آموزش)
9-8- مسکن مناسب
9-9-تغذیه
9-10-بهبود دسترسی به آموزش
10-برخی از شاخصه های سلامت روانی از دیدگاه قرآن کریم
11-تعریف سلامت رفتار
12- سلامت روان در قرآن
13- نشانه های سلامت روان
14-  نشانه های سلامت روانی از منظر قرآن کریم
14-1-  آرامش روحی
14-2- خودکفایی و استقلال درفعالیتها و بهره گیری از نتایج
14-3- خشنودی از خود و دیگران
14-4- توانایی بر کنترل نفس
14-5- توانایی بر پذیرش مسئولیت
14-6- توانایی بر فداکاری و ایثار
14-7- توانایی بر ایجاد ارتباط درست با دیگران
14-8- گزینش اهداف واقعی
14-9- احساس به خوشبختی و سعادت
15- ویژگی های انسان سالم از دیدگاه روانشناختی
15- خصوصیات فرد سالم از نظر روانی عبارتند از
15-1- داشتن ادراک صحیح از واقعیات
15-2- پذیرش کلی خود، دیگران و طبیعت
15-3- خود انگیختگی، سادگی و طبیعی بودن
15-4- متعهد بودن به کار، حس وظیفه شناسی، عشق ورزیدن به کارو کمک به همنوع
15- 5- نیاز به خلوت و استقلال
15-6- اتکا به منابع درونی خود
15-7- تازگی مداوم تجربه های زندگی
15-8-  داشتن تجربه های عارفانه
15-9- نوعدوستی
15-10- پایبندی به ارزش های اخلاقی
15-11- حس طنز مهربانانه
15-12- آفرینندگی، خلاقیت و نو آوری
 کد گزارش:Psych004B 

 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.